• အက်ိဳးအျမတ္မ်ားခြဲေဝျခင္း (Benefit sharing)

    ဤ Animation သည္ ေဒသခံလူထုစြမ္းရည္ျမွင့္မားေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးကိုေရရွည္တည္တံ့၍အားလံုးပါဝင္ၿပီးတာဝန္ခံတာဝန္ယူမႈရွိေသာစီးပြားေရးနည္းလမ္းမ်ားမွတဆင့္ျပဳလုပ္သြားျခင္းကိုဗဟိုျပဳထားပါသည္။Animation ၾကည့္ရန္ပံုကိုႏွိပ္ပါ (Click to see the animation)

  • ေမ ွ်ာ္မွန္းခ်က္

    ရပ္ရြာရွိလူထုမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိလူထုသည္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ၿပီး သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအ
    တြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္အား ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအျဖစ္ တိုက္ရိုက္ အက်ဳိးေက်းဇူး ရရွိေစရန္ျဖစ္သည္။ ဆက္ဖတ္ရန္ ဒီလင့္ကိုႏွိပ္ပါ https://bawgataproject.com/faqs/.

Latest News

ဘောဂထရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများအားလူထုနှင့်လုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်ပတ််သက်သူများ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းအစည်းအဝေး (BLHPESIA Community and Stakeholder Engagement Meetings)

16 January 2020. Morning: Kyaukkyi Workshop:Union Government Department, KNU Department.   ၁၆ရက် ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၀ ၊ ကြာသပတေး‌ေနေ့၊ ကျောက်ကြီးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ။ လူထုအစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်း၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရဌာနများ၊ ကရင်အမျိုးသားစည်းအရုံးဌာနများ။ WijnandAsldrikSebastiaanUdema-GHD Project Manager, Environmental Specialist မှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းတင်ပြနေပုံ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စအရပ်ရပ်ကို(Beca,GHD) မှပညာရှင်များကကျေးရွာများသို့သွားရောက်ရှင်းလင်းတင်ပြနေပုံ။  

International Center for Hydropower : Dam Safety In Myanmar

“Dam Safety In Myanmar” သင်တန်းကို “International Center for Hydropower ” ICH မှ Sule Shangrila Hotel, Yangon တွင် ၂၉-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၁-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ   ကြီးမှူးကျင်းပရာ သူးလေကုမ္ပဏီ စွမ်းအင်ဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။        

Leaders Master Class: Lead to inspire change

“Leaders Master Class: Lead to inspire change” သင်တန်းကို ” Power by Women” IFC မှ Pan Pacific Hotel, Yangon တွင် ၇-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၈-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ   ကြီးမှူးကျင်းပရာ သူးလေကုမ္ပဏီ စွမ်းအင်ဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။