ဘောဂထရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများအားလူထုနှင့်လုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်ပတ််သက်သူများ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းအစည်းအဝေး (BLHPESIA Community and Stakeholder Engagement Meetings)

IMG_20200116_110038

16 January 2020. Morning: Kyaukkyi Workshop:Union Government Department, KNU Department.  

၁၆ရက် ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၀ ၊ ကြာသပတေး‌ေနေ့၊ ကျောက်ကြီးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ။ လူထုအစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်း၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရဌာနများ၊ ကရင်အမျိုးသားစည်းအရုံးဌာနများ။

IMG_20200116_104828

WijnandAsldrikSebastiaanUdema-GHD Project Manager, Environmental Specialist မှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းတင်ပြနေပုံ။

IMG_20200119_094829သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စအရပ်ရပ်ကို(Beca,GHD) မှပညာရှင်များကကျေးရွာများသို့သွားရောက်ရှင်းလင်းတင်ပြနေပုံ။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: