ဘောကထရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း

Category: Latest News


ဘောဂထရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများအားလူထုနှင့်လုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်ပတ််သက်သူများ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းအစည်းအဝေး (BLHPESIA Community and Stakeholder Engagement Meetings)

16 January 2020. Morning: Kyaukkyi Workshop:Union Government Department, KNU Department.   ၁၆ရက် ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၀ ၊ ကြာသပတေး‌ေနေ့၊ ကျောက်ကြီးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ။ လူထုအစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်း၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရဌာနများ၊ ကရင်အမျိုးသားစည်းအရုံးဌာနများ။ WijnandAsldrikSebastiaanUdema-GHD Project Manager, Environmental Specialist မှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းတင်ပြနေပုံ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စအရပ်ရပ်ကို(Beca,GHD) မှပညာရှင်များကကျေးရွာများသို့သွားရောက်ရှင်းလင်းတင်ပြနေပုံ။  

Read More