ဘောကထရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း

Category: Latest News


International Center for Hydropower : Dam Safety In Myanmar

“Dam Safety In Myanmar” သင်တန်းကို “International Center for Hydropower ” ICH မှ Sule Shangrila Hotel, Yangon တွင် ၂၉-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၁-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ   ကြီးမှူးကျင်းပရာ သူးလေကုမ္ပဏီ စွမ်းအင်ဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။        

Read More