ဘောကထရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း

Category: Latest News


Leaders Master Class: Lead to inspire change

“Leaders Master Class: Lead to inspire change” သင်တန်းကို ” Power by Women” IFC မှ Pan Pacific Hotel, Yangon တွင် ၇-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၈-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ   ကြီးမှူးကျင်းပရာ သူးလေကုမ္ပဏီ စွမ်းအင်ဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

Read More